top of page
Prednosti laserového kalenia:
  • rýchli proces, s okamžitým výsledkom

  • možnosť aplikovania na hotovú súčiastku, bez následného opracovania

  • zníženie výrobných nákladov

  • minimálny tepelný šok, selektívne kalenie len na požadovaných miestach

  • kalený je len povrch, tým pádom sa dosiahne dvojitá štruktúra tj. húževnaté, pružné jadro a tvrdý oderu odolný obal

Naša technológia:

Zvýšenie životnosti?

Zníženie výrobného času?

Efektívnejšie riešenia?

Riešenie je LASER!!

 

Najmodernejšie riešenie povrchového kalenia v dnešnej dobe je laserové kalenie, s ktorou je možné zvýšiť životnosť jednotlivých súčiastok, náradí a iných funkčných častí.

Strojový park

Práca v našej firme prebieha pomocou: diódových laserov (3 kW a 4 kW) nainštalovaných na robotické ramená, ručného impulzného zváracieho lasera s výkonom 500 W a taktiež zariadenia na nanesenie karbidovej vrstvy.   

Obchodná filozofia:

Našou filozofiou je, že spokojnosť našich zákazníkov môžeme dosiahnuť jedine kvalitou našich ponúkaných služieb. Je preto pre nás prvoradé, aby sme spoločnými silami, tj. v spolupráci s našimi zákazníkmi dospeli k čo najlepšiemu riešeniu daného problému.

BuBenLaser - BuBenParts :

Činnosť našej firmy sa zakladá na využívaní inovatívnych výrobných technológií a používaní alternatívnych materiálov. Po pri tradičnom, mechanickom a elektroerozívnom obrábaní využívame aj najmodernejšie obrábacie technológie. Medzi, ktoré patria rôzne inovatívne metódy povrchovej úpravy (karbidizácia), vrátane laserových povrchových úprav, laserové povrchové kalenie a naváranie. Snažíme sa čo v najväčšej miere využívať prednosti nových "high-tech" materiálov, napr. rôznych kompozitov, vzácnych kovov a špeciálnych ultra tvrdých oceľových zliatin. Kombinácie nových technológií s alternatívnymi materiálmi prinášajú vynikajúce úspechy. Častým dôsledkom našej práce je niekoľkonásobný nárast životnosti nami vyvinutých  súčiastok.

S vyššie spomenutými metódami by sme chceli dospieť, k produkcii i obnove takých súčiastok a taktiež k zavedeniu takých výrobných metód, ktorými je možné podstatne znížiť výrobné náklady našich zákazníkov presnejšie zaobstarania novej súčiastky resp. doby státia výroby.

Našou filozofiou je, že spokojnosť našich zákazníkov môžeme dosiahnuť jedine kvalitou našich ponúkaných služieb. Je preto pre nás prvoradé, aby sme spoločnými silami, tj. v spolupráci s našimi zákazníkmi dospeli k čo najlepšiemu riešeniu daného problému.

Robíme všetko preto, aby naše ponúkané služby boli na vysokej úrovni, aby sme vždy boli schopní už dosiahnutú úroveň prekonať.

contact

+421 944 085 381

  • White Google+ Icon

Podrobnejšie informácie nájdete v položke "Kontaktujte nás"

Meno *

Email *

Vec

Správa

Správa bola úspešne odoslaná!

bottom of page