Náš labor v ktorom vykonáváme kontroly kvalít, metalurgické analýzy a analýzu defektov pomocou výbrusov