Robot Reis, 3 kW výkon laseru, fix optika, 5, 8, 12, 15, 22 mm  široký kalený pruh bez prekrytia, laserové zváranie s prídavným/bez prídavného materiálu, naváranie veľkého spektra materiálov